Terug naar kennisbank

Zienswijze consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

Elektriciteit Netwerken30 januari 2024Jacques van de Worp

VEMW heeft een zienswijze opgesteld als reactie op de publicatie van de ACM, getiteld ‘Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders’ (zaaknummer ACM/22/176591). 

In de Inleiding van het consultatiedocument geeft ACM onder meer aan: “De netbeheerders van elektriciteitsnetten moeten dus ruim baan krijgen.” en “De ACM heeft immers als strategische doelstelling de energietransitie te versnellen voor iedereen.”. VEMW stelt vast dat duurzaamheid naast betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteits- en gasvoorziening een pijler van het energiebeleid is. We hechten eraan op te merken dat ACM uit oogpunt van betrouwbaarheid en betaalbaarheid ook een taak heeft als het gaat om het monitoren en handhaven vanuit de economische concurrentiepositie.