Standpunten water

Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water

Voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor u als zakelijke watergebruiker essentieel om duurzaam te kunnen ondernemen. Maar dit is niet vanzelfsprekend. VEMW werkt daarom aan het behouden en verder versterken van de vestigingscondities voor waterafhankelijke bedrijven en instellingen. Wij behartigen uw waterbelangen en hanteren daarbij de volgende standpunten:

Betrouwbare watervoorziening

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit is een belangrijke vestigingsconditie voor veel bedrijven. Door klimaatverandering wordt (zoet) water schaarser. VEMW zet zich in voor een zoetwatervoorziening die is afgestemd op de belangen van in de industrie: uw (water)belangen moeten worden verankerd in de landelijke zoetwaterstrategie én in regionale plannen en projecten die daaruit voortkomen. Wij zetten ons in voor de beschikbaarheid van water voor u als zakelijke gebruiker, nu en in de toekomst. 

Duurzame (afval)watervoorziening

Als zakelijke watergebruiker gaat u duurzaam om met water. Het gebruik van grondwater en emissies naar het watermilieu heeft u al sterk gereduceerd. Waterbesparing, verbetering van de waterefficiëntie en hergebruik van (afval)water, ofwel duurzaam watergebruik, wordt de komende jaren steeds belangrijker. VEMW vindt dat de overheid optimale voorwaarden moet creëren en knelpunten voor verdere verduurzaming van uw watergebruik moet wegnemen.  

Transparante (afval)watervoorziening

Nederland slaagt er nog niet in het waterbeheer op een overzichtelijke en transparante manier te organiseren. Als zakelijke watergebruiker heeft u te maken met een woud van plannen en regels van de Rijksoverheid, 12 provincies, meer dan 400 gemeenten en 25 waterschappen. Het gevolg is een duizelingwekkende hoeveelheid plannen en strategieën op verschillende niveaus die nogal eens strijdig zijn. VEMW wil eenvoudiger waterbeheer waarbij het waterbeheer per stroomgebied wordt georganiseerd. In zo’n overzichtelijke organisatie moet de stem van de gebruiker beter doorklinken. 

Efficiënte (afval)watervoorziening 

Als zakelijke watergebruiker wordt u jaar in jaar uit geconfronteerd met stijgende kosten voor met name rioolbeheer en waterzuivering. Dit komt door de inefficiënte (afval)waterketen. VEMW wil dat transport en zuivering van afvalwater op een bedrijfsmatige leest worden geschoeid. Een efficiëntere waterketen leidt tot minder kosten waardoor de tarieven omlaag kunnen. Tarieven moeten op werkelijke kosten worden gebaseerd. 

Lagere drinkwatertarieven

Efficiëntievoordelen die drinkwaterbedrijven realiseren moeten zij niet oppotten maar teruggeven aan de drinkwaterconsument in de vorm van lagere tarieven. VEMW wil scherper onafhankelijk toezicht en een meer effectieve kostenregulering in de drinkwatersector.