Berichten over Legionella

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Presentaties VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

  Presentaties van het VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties dat plaatsvond op woensdag 5 oktober 2022.
  5 oktober 2022
  Legionella KwaliteitPresentatie
 2. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 3. VEMW E&W Update 1 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2021
  Legionella Belastingen, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 4. Rapport VEMW Enquete legionella - definitieve resultaten (Hydroscope)

  In 2017 en 2018 zijn twee industriële afvalwaterzuiveringen als waarschijnlijke bron aangewezen voor Legionellapatiënten in de omgeving. Na literatuurstudie heeft het RIVM een risico-indeling gemaakt gebaseerd op type industrie, watertemperatuur en verspreidingsroute. Van 69 geïnve...
  13 november 2020
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 5. VEMW E&W Update 3 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 6. Brief ministerie I&W aan directeuren Omgevingsdiensten iz legionella in AWZI's

  Brief naar aanleiding van twee recente legionellose-uitbraken (in Son en Boxtel) afvalwaterzuiveringsinstallaties aangemerkt als de bron van de besmettingsgevallen.
  12 juli 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 7. Reactie VEMW op rapportage inzake legionellarisico’s bij AWZI’s

  Legionella is voor VEMW een belangwekkend thema. Veel van onze leden zijn doende met het voorkomen en beheersen van de groei en verspreiding van legionellabacteriën. Om die reden juichen wij initiatieven gericht op het vergoten van inzicht in deze problematiek toe. Recent hebben wij kennis g...
  6 juli 2019
  Legionella Wet- en regelgevingRapport
 8. RIVM rapport 2019-0061 Inventarisatie legionellarisico's bij AWZI's

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en ‘natte’ koeltorens. Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-inf...
  14 juni 2019
  Afvalwater Legionella Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 9. Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze komen meestal in de lucht via installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en natte koeltorens. De afgelopen jaren bleken afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederlan...
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 10. Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

  Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek RIVM.
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport