Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 3 2019

Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update1 september 2019Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

Full disclosure moet transparantie herkomst elektriciteit bieden

GTS gaat weer de gehele aansluiting realiseren

Netcapaciteit belemmert elektrificatie

Vergunningverlening: Handboek Immissietoets wordt aangepast

Legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties

Aanpassing belastingstelsel waterschappen