Terug naar kennisbank

Brief ministerie I&W aan directeuren Omgevingsdiensten iz legionella in AWZI's

Legionella Beleid en toezichtRapport12 juli 2019Roy Tummers

Brief naar aanleiding van twee recente legionellose-uitbraken (in Son en Boxtel) afvalwaterzuiveringsinstallaties aangemerkt als de bron van de besmettingsgevallen.

Naar aanleiding hiervan heeft het RIVM samen met Omgevingsdienst NL en met inbreng van alle omgevingsdiensten een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het onlangs uitgebrachte rapport “Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties” (RIVM Briefrapport 2019-0061). Er vindt momenteel door RIVM en Omgevingsdienst NL een vervolgonderzoek plaats, om een aantal onzekerheden nog in beeld te krijgen. De rapportage hierover wordt eind 2019 verwacht.