Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

Legionella KwaliteitPresentatie5 oktober 2022Thessa de Ridder

Presentaties van het VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties dat plaatsvond op woensdag 5 oktober 2022.

In de afgelopen jaren zijn in Nederland gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). In opdracht van het ministerie van I&W is door KWR en Royal HaskoningDHV een Handreiking opgesteld waarmee legionellarisico’s in AWZI kunnen worden beheerst. Deze handreiking is richtinggevend voor bedrijven en toezichthouders. Tijdens het webinar zijn de deelnemers aan het webinar geinformeerd over de inhoud en toepassing van de Handreiking en over de wijze waarop in de praktijk invulling gegeven kan worden aan de detectie van legionella en aan de beoordeling en beheersing van legionellarisico’s en ook het toezicht door het bevoegd gezag kwam aan bod.  

Sprekers: Frank Oesterholt van KWR, Naomi Schilderink van Normec Kalsbeek en Griette Bosman van Normec Kalskbeek