Terug naar kennisbank

Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport10 maart 2022Roy Tummers

Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Besmetting met legionellabacteriën via aerosolen kan leiden tot ernstige ziekte en soms tot overlijden. In Nederland is in de afgelopen decennia legionellawet-en regelgeving geïmplementeerd voor leidingwaterinstallaties, zwembaden en koelwatersystemen met natte koeltorens als mogelijke infectiebronnen. Vanaf 2016 zijn in Nederland ook meerdere gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Deze handreiking is erop gericht bedrijven met een AWZI handvatten te geven om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit de AWZI, in kaart te brengen, te duiden en te beheersen.