Terug naar kennisbank

Rapport VEMW Enquete legionella - definitieve resultaten (Hydroscope)

Legionella Beleid en toezichtRapport13 november 2020Roy Tummers

In 2017 en 2018 zijn twee industriële afvalwaterzuiveringen als waarschijnlijke bron aangewezen voor Legionellapatiënten in de omgeving. Na literatuurstudie heeft het RIVM een risico-indeling gemaakt gebaseerd op type industrie, watertemperatuur en verspreidingsroute. Van 69 geïnventariseerde industriële biologische zuiveringen acht het RIVM Legionellaverspreiding  aannemelijk tot zeer aannemelijk.

Bij 37 zuiveringen zijn Legionellamonsters genomen. Bij 20 zuiveringen (54%) is Legionella aangetroffen. Bij 23 zuiveringen is het influent op Legionella bemonsterd, waarvan bij 9 zuiveringen (39%) Legionella is aangetroffen. Bij 33 zuiveringen is het effluent op Legionella bemonsterd, waarvan bij 17 zuiveringen (52%) Legionella is aangetroffen.