Terug naar kennisbank

Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

RIVM rapport mogeljke verspreiding legionella door AWZI's - patient-controle onderzoek RIVM

Legionella Beleid en toezichtRapport1 januari 2019Roy Tummers

Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek RIVM.

Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Het RIVM heeft met een rekenmodel geschat  hoeveel hele kleine waterdruppels (aerosolen) met legionellabacteriën zich vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) via de lucht verspreiden. Vergeleken met  mensen zonder longontsteking door Legionella bleken de patiënten aan meer aerosolen van AWZI’s te zijn blootgesteld. Dit is een aanwijzing dat deze aerosolen in  de afgelopen jaren deze vorm van longontsteking hebben veroorzaakt.