Berichten over Drinkwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 2. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 3. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 4. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 5. Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

  Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater in Nederland in 2030 veel groter zijn dan in 2020. Dat komt onder andere doordat de economie dan is gegroeid, net als het aantal inwoners. Door klimaatverandering (warme zomers) is er meer drinkwater nodig maar is er minder beschikbaar. Naar verwachti...
  1 maart 2023
  Drinkwater Rapport
 6. Factsheet nieuwe regels voor eigen winningen

  Deze factsheet is opgesteld voor eigenaren van eigen (water)winningen en heeft betrekking op nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe de Europese drinkwaterrichtlijn.
  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgevingHandleiding
 7. Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

  In de Kamerbrief van 9 februari 2023 gaat Minister Harbers van I&W in op een tweetal uitgevoerde verkenningen.
  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief
 8. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwat...
  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 9. Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

  Samenvatting herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 10. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 11. Rapport Sterk Consulting "Verkenning belasting op leidingwater"

  Het rapport dat naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de belasting op leidingwater is geschreven beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de belasting op leidingwater.
  22 november 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 12. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie. Deze notitie brengt dea actuele en dreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 13. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 14. Rapport Arcadis Berenschot "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik"

  Bewust en zuinig gebruik is nodig om de (toekomstige) druk op de drinkwatervoorziening en het watersysteem te verlichten.
  26 februari 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 15. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 16. VEMW E&W Update 2 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 17. Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  Samen werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening
  2 mei 2021
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 18. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 19. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  Vewin publiceert jaarlijks de Kerngegevens drinkwater.
  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 20. Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

  Door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  9 december 2020
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport