Terug naar kennisbank

Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding1 augustus 2023Matthieu van den Beld

Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.

Waar nodig verwijst het handboek voor deze vijf belastingen naar relevante parlementaire toelichtingen, jurisprudentie en actueel beleid. Het ‘Handboek milieubelastingen’ is een (vaktechnische) toelichting op de wet- en regelgeving op het gebied van de belastingen op milieugrondslag (milieubelastingen). Onder de milieubelastingen vallen de belasting op leidingwater, de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting, de energiebelasting en de vliegbelasting. Het handboek is voor medewerkers van de Belastingdienst die betrokken zijn bij het uitvoeren van deze belastingen en is openbaar. Het handboek beoogt eenheid van uitvoering te borgen. Waar nodig verwijst dit handboek naar de relevante parlementaire toelichtingen, jurisprudentie en het actuele beleid voor de milieubelastingen.