Terug naar kennisbank

Standpunt Kaderrichtlijn Water (KRW) bedrijfsleven

Drinkwater Industriewater KwaliteitRapport15 april 2024Roy Tummers

Goede waterkwaliteit: ook cruciaal voor de Nederlandse economie!

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) onderschrijven het belang van een goede waterkwaliteit. Het waarborgen van voldoende, schoon en gezond water voor mens, dier en natuur staat centraal in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). VNCI en VEMW werken samen met de overheid en andere sectoren aan het behalen van de doelen in de KRW. Dat doen we door het nemen van maatregelen bij de bron, maar ook door de best beschikbare waterzuiveringstechnologie in te zetten. Actuele lozingsvergunningen zijn voor de industrie de licence to operate.