Terug naar kennisbank

Rapport RIVM "Verkenning risicofactoren biocidegebruik"

Drinkwater KwaliteitRapport30 oktober 2023Roy Tummers

Het doel van deze verkenning is ondersteuning van de toezichthouders bij het maken van keuzes voor risicogericht toezicht op de naleving van de biocideregelgeving.

RivmBiocidegebruikIn biociden kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor de mens of voor planten en dieren. Daarom mogen biociden alleen worden verkocht als is beoordeeld dat ze veilig zijn en ze voor een bepaald gebruik zijn toegelaten. Verschillende  toezichthouders in Nederland zien erop toe dat er alleen toegelaten biociden worden gebruikt, en op de goede manier. Om risico’s door biocidegebruik te verminderen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het RIVM gevraagd om aandachtspunten voor toezicht, onderzoek en beleid op een rij te zetten.

Bron: Rivm