Terug naar kennisbank

Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport10 april 2023Roy Tummers

Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.

RebelFinDrinwaterHet rapport, opgesteld door Rebel Groep in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzoekt de effecten (voordelen en nadelen) van verschillende typen van (winst)regulering op het besturingsmodel van drinkwaterbedrijven. Het geeft aanbevelingen om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen. Deze aanbevelingen kunnen bijdragen aan het beter borgen van de financierbaarheid van de drinkwatersector, hierbij is vooral de uitwerking bepalend voor de mate waarin.

Bron: Rebelgroup