Berichten over Zuivering

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 2. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 3. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 4. Consultatie wetswijzing Waterschapswet en Waterwet

  VEMW brengt zienswijze in op drie beleidsonderwerpen
  22 september 2022
  Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater
 5. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 6. Notitie geborgde zetels

  Notitie VNO-NCW en MKB Nederland inzake het afschaffen geborgde zetels in de Waterschapsbesturen.
  8 juli 2021
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezicht
 7. Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Rapport door de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen en voorafgaande documenten.
  1 mei 2020
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport
 8. Unie van Waterschappen: Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

  Opdrachtomschrijving voor de aanpassing van het belastingstelsel Waterschappen
  14 februari 2020
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenRapport
 9. VEMW E&W Update 3 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 10. Uitspraak Hoge Raad - Waterschapswet

  Voor het Hof was in geschil of de verordening onverbindend is omdat niet is voldaan aan de bekendmakingseis van artikel 73 Waterschapswet
  7 juni 2019
  Afvalwater Zuivering Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 11. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap robuuster worden gem...
  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt