Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 3 2022

Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update8 november 2022Thessa de Ridder

Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

  • Onderhandelingen VEMW, Energie Nederland en HNS over de modelcontracten van HNS
  • Voorschot nacalculatie inkoopkosten energie en vermogen
  • Wijzingen Waterwet en Waterschapswet ter consultatie voorgelegd
  • Maatregelen om de gevolgen van de energiecrisis te kunnen beteugelen
  • Verbeterd proces rondom vastestellen scenario's netbeheerders in investeringsplannen
  • Deltaprogramma 2023: versnellen, verbinden, verbouwen