Terug naar kennisbank

Consultatie wetswijzing Waterschapswet en Waterwet

Brief VEMW I&W

Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater 22 september 2022Roy Tummers

VEMW brengt zienswijze in op drie beleidsonderwerpen

Inbreng op de volgende onderwerpen:

  • Kostentoedeling watersysteemheffing
  • Bijdrage aan circulaire economie
  • Oplossen knelpunten in de zuiverings- en verontreinigingsheffing