Terug naar kennisbank

MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding2 februari 2022Roy Tummers

Ministerie van I&W

De MKB-toets is bedoeld om kleine ondernemers de gelegenheid te geven om op basis van hun praktijkervaring in een vroeg stadium input te leveren op beleids-of wetsvoorstellen. Alle deelnemers kunnen vrijuit en vertrouwelijk het voorstel bespreken. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de werkbaarheid, uitvoerbaarheid en de regeldrukeffecten van de voorstellen voor het MKB.

Bij beleidsvoorstellen en voorgenomen wet-en regelgeving spelen veel uiteenlopende belangen een rol. Via de MKB-toets wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van het voorstel voor MKB’ers, zodat de belangen van het bedrijfsleven op een juiste manier kunnen worden afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen. Niet elk bezwaar kan dus gehonoreerd worden, maar de geluiden vanhet bedrijfsleven worden wel serieus genomen. Uitgangspunt is dat de paneldeelnemers vertrouwelijk om zullen gaan met de voorstellen die door het departement aan het panel worden voorgelegd alsook met de uitkomsten van het
panelgesprek.