Terug naar kennisbank

Raad van State Warmtewet advies

Klimaat Warmte Beleid en toezichtGerechtelijke uitspraak23 april 2024Jacques van de Worp

De Raad van State zet vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit van een publiek meerderheidsbelang in collectieve warmtevoorzieningen.

De regering wil met het wetsvoorstel collectieve warmte de transitie naar duurzame warmte mogelijk maken. Omdat de huidige Warmtewet daar onvoldoende bij aansluit, wil de regering deze vervangen door dit wetsvoorstel. Dat bevat regels en bevoegdheden die publieke regie op de warmtetransitie mogelijk maken, zodat gemeenten grip hebben op waar, wanneer en onder welke voorwaarden collectieve warmtevoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.