Terug naar kennisbank

Unie van Waterschappen: Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenRapport14 februari 2020Roy Tummers

Opdrachtomschrijving voor de aanpassing van het belastingstelsel Waterschappen

Omdat het huidige stelsel op een groot aantal punten prima voldoet, richt de opdracht zich in eerste instantie op het oplossen van drie urgente knelpunten in het huidige belastingstelsel:het knelpunt dat niet een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle betalende categorieën kan worden gerealiseerd, de weeffout en het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen. Verder is benadrukt dat we bij het vervolg dankbaar gebruik zouden moeten maken van het vele (denk)werk dat de afgelopen jaren door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) is verricht. Voorstellen uit die periode die ‘gunstige meekoppelkansen’ bieden, worden in het vervolgtraject meegenomen. Het gaat hier om vijf voorstellen.