Terug naar kennisbank

Uitspraak Hoge Raad - Waterschapswet

Afvalwater Zuivering Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak7 juni 2019Roy Tummers

Voor het Hof was in geschil of de verordening onverbindend is omdat niet is voldaan aan de bekendmakingseis van artikel 73 Waterschapswet

De Hoge Raad verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van het Hof.