Terug naar kennisbank

Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport1 mei 2020Roy Tummers

Rapport door de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen en voorafgaande documenten.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen (kortweg: de commissie) ingesteld om een advies uit te brengen over een afgewogen en breedgedragen wijze van totstandkoming en samenstelling van waterschapsbesturen, toegespitst op het stelsel van de geborgde zetels. Bij brief van 6 november 2019 (Brief waterbeleid 27 625, nr. 487) heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat de navolgende vragen ter beantwoording aan de commissie zullen worden voorgelegd: Zijn er ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, die maken dat je anders moet kijken naar de wijze waarop belangen in het waterschapsbestuur zijn geborgd? De huidige systematiek van bestuurssamenstelling is gebaseerd op het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’. Wat betekenen uw eventuele wijzigingsvoorstellen voor dit principe en de functionele democratie?

De commissie geeft in dit advies antwoord op de vragen van de minister.