Berichten over Lozing en onttrekking

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Sjabloon informatieplicht voorgenomen industriële lozingen en veiligstelling drinkwatervoorziening

  De lozer moet drinkwaterbedrijven informeren over een voorgenomen lozing. Vewin, VNCI en VEMW hebben daarvoor een sjabloon (handreiking) ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht wat als startpunt kan dienen voor de dialoog tussen initiatiefnemer en drinkwaterbedrijf.
  4 september 2023
  Lozing en onttrekking EmissieHandleiding
 2. Presentaties VEMW webinar Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 3. Rapport methode evaluerend ringonderzoek tbv de zuiverings- en verontreinigingsheffing

  Rapport RWS RO710 Verslag begeleidingscommissie en oplegnotitie
  10 februari 2023
  Afvalwater Lozing en onttrekking Rapport
 4. Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Aanbiedingbrief en het programmaplan Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023 t/m 2026), zoals aangekondigd in mijn brief van 3 juni 2022 (betreffende de evaluatie van het ZZS-emissiebeleid). 
  16 december 2022
  Afvalwater Lozing en onttrekking Kamerbrief
 5. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 6. Rapport Vergelijking KRW-normen Nederland en buurlanden

  Normvergelijking NL-buurlanden
  1 oktober 2022
  Lozing en onttrekking Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 7. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 8. VEMW E&W Update 1 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 9. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 10. Wageningen University & Research; Next-level Bio-engineering: A Biological Solution for Degradation of PFAS

  Wageningen Food and Biobased Research aims to develop a novel methodology formaximizing biological degradation of one of the most challenging compounds to date, namely per fluoroalkyl substances (PFAS). Our Expertise Groups have experience with the use and industrial application of adaptive labor...
  9 november 2021
  Afvalwater Lozing en onttrekking Beleid en toezichtRapport
 11. VEMW E&W Update 3 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 oktober 2021
  Gassen Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 12. Boek KNW "Over waterkwaliteit gesproken...verleden, heden en toekomst"

  Het boek is in 2021 verschenen, naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest).
  21 mei 2021
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 13. VEMW E&W Update 2 2020

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2020
  Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Prijzen en tarievenE&W Update
 14. VEMW E&W Update 3 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 15. VEMW Inzicht 2 2019

  VEMW Magazine 2 2019
  1 juni 2019
  Lozing en onttrekking Besparing, EmissieInZicht
 16. Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

  In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond, heeft de minister toegezegd de Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren.
  21 december 2018
  Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief