Terug naar kennisbank

Rapport methode evaluerend ringonderzoek tbv de zuiverings- en verontreinigingsheffing

Afvalwater Lozing en onttrekking Rapport10 februari 2023Roy Tummers

Rapport RWS RO710 Verslag begeleidingscommissie en oplegnotitie

Met de voorliggende rapportage brengt de begeleidingscommissie verslag uit van het methode evaluerend ringonderzoek RWS RO710 (hierna: “het ringonderzoek”). Het ringonderzoek vond in juni 2022 plaats in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. In het verslag wordt ingegaan op de aanloop naar, de uitvoering van en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die getrokken zijn uit het ringonderzoek. Het ringonderzoek is van belang om te onderzoeken of de voorgestelde nieuwe heffingsparameters in de zuiverings- en verontreinigingsheffing op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld. In dit verslag wordt dit belang en de directe aanleiding voor het onderzoek nader beschreven in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt het doel van het ringonderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 5 worden een aantal keuzes voor de opzet van het ringonderzoek beschreven. Het gaat daarbij om de toegepaste methoden, de selectie van afvalwatermonsters en de deelnemende laboratoria. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 7 worden de conclusies en aanbevelingen gedaan op basis van het ringonderzoek.