Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie29 maart 2023Thessa de Ridder

Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2025 gaat het nodige veranderen in de eisen die worden gesteld aan bedrijven die proceswater lozen. Dan wordt de parameter CZV (chemisch zuurstof verbruik) vervangen door TOC (totaal organisch koolstof). En in plaats van Nkj (Kjedahl stikstof) wordt Nt (totaal stikstof) gebruik waarbij nitriet en nitraat in mindering mogen worden gebracht. De voornaamste reden om over te gaan naar TOC is dat bij de CZV-bepaling schadelijke stoffen worden gebruikt, waaronder chroom XI en kwik. Daarnaast is de NEN norm voor CZV bepaling ingetrokken. In de zogenaamde BREF-documenten is er een overgang van CZV naar TOC aan de orde en de verwachting is dat ook in de richtlijn stedelijk afvalwater CZV vervangen wordt door TOC.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet waarbij de zuiverings- en verontreinigingsheffing bepaald gaan worden aan de hand van onder andere TOC en Nt. Rijkswaterstaat (RWS) wil hierbij aansluiten door ook in de vergunningen over te stappen naar TOC en Nt. RWS is op 29 maart 2023 in gesprek gegaan met VEMW-leden om de overgang vorm te geven.

Hieronder is de presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te downloaden.