Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief21 december 2018Roy Tummers

In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond, heeft de minister toegezegd de Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren.

Middels deze brief doet de minister voor de locatie voor zandwinning in het IJsselmeer, het bouwen in de uiterwaarden van Arnhem, de brief over legionella van Stichting Veteranenziekte, PFOA, microplastics in de KRW, visserij bij het Haringvliet, en energieopwekking door waterschappen. Daarnaast informeer hij de Kamer over een eerdere motie, namelijk die over een informatieplicht over lozingen.