Terug naar kennisbank

Impulsprogramma Chemische Stoffen

Afvalwater Lozing en onttrekking Kamerbrief16 december 2022Roy Tummers

Aanbiedingbrief en het programmaplan Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023 t/m 2026), zoals aangekondigd in mijn brief van 3 juni 2022 (betreffende de evaluatie van het ZZS-emissiebeleid). 

Het programma omvat 19 projecten. Een aantal projecten in dit Impulsprogramma is mede gebaseerd op de bevindingen uit de Beleidsverkenning Biociden, die de Kamer op 8 juli 2022 ontving. Een uitgebreidere reactie op deze verkenning ontvangt u separaat van deze brief.