Terug naar kennisbank

Rapport Vergelijking KRW-normen Nederland en buurlanden

Rapport RHDHV

Lozing en onttrekking Oppervlaktewater KwaliteitRapport1 oktober 2022Roy Tummers

Normvergelijking NL-buurlanden

Doel van dit document is om op basis van bestaande informatie een (samenvattend) overzicht te maken, waarin de volgende elementen aan de orde komen:

◼ Overzicht van normen in grensoverschrijdende KRW-waterlichamen (hoofdwatersysteem, regionaal watersysteem en grondwater) aan beide kanten van de grens. (NL-VL-WL-DU).

◼ Reflectie hoe de Nederlandse normen zich verhouden tot de normen in andere Europese landen.

◼ Reflectie op de (mogelijke) oorzaken van de verschillen in normen, zoals: 

◼ Reflectie op het omgaan met verschillen.