Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 4 2021

Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update1 december 2021Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

Belastingteruggaaf

Financiële grenzen aan congestie

Verzilvering flexibiliteitspotentieel

Wegwijzer opkomende stoffen brengt gestructureerde aanpak dichterbij