Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 1 2022

Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update1 maart 2022Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

Publicatie investeringsplannen netbeheerders 2022

Zorgen om leveringszekerheid gas

Zorgen om historisch hoge gasprijzen

Aanpassing EU Milieusteunkaderregels om energietransitie te kunnen stimuleren

Herziening BREF Industrial Cooling start in 2022

Nieuw beleidskader voor onvoorziene lozingen