Emissiereductie

Technieken voor de reductie van broeikasgasemissies

Volgens het klimaatakkoord moet de industrie 14,3 Mton CO2-emissies reduceren, bovenop de eerder opgelegde doelstelling van 5,1 Mton. De ambitieuze doelstelling kan voor u tot een lastige keuze leiden omdat de verschillende verduurzamingsopties  verschillende voor- en nadelen hebben.

Benutting restwarmte

Een industriële installatie kan – in absolute zin - veel onbenutte energie in de vorm van restwarmte opleveren. Deze restwarmte kan in principe her-ingezet  worden op uw installatie (stoomregeneratie), of extern uitgekoppeld worden door middel van een warmtenetwerk of met een naburige installatie die lagere temperatuur warmte nodig heeft.

Duurzame energie

Een van de methoden om uw energiegebruik te verduurzamen is door fossiele brandstoffen te vervangen door energie van een duurzame bron. Dit kan door middel van verandering van uw warmteopwekking van bijvoorbeeld aardgas naar biomassa, biogas of een brandstof van non-biologische oorsprong. Deze duurzame energie kunt u zelf produceren of door inkoop te vergroenen door middel van garanties van oorsprong (GvO’s) of een ‘power purchase agreement’ (PPA).

Biomassa

Een van de methoden om te verduurzamen is om over te stappen naar een duurzame grondstof voor uw proces of energiebehoefte. Dit kan door middel van – kortcyclische - biomassa. Nederland en de EU hebben hiervoor een cascadering systeem ontwikkeld om er voor te zorgen dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt ingezet.

Elektrificatie

U kunt uw energiegebruik verduurzamen door over te stappen van fossiele energie naar elektriciteit. Dit is een vorm van verduurzaming omdat er gewerkt wordt aan een bijna helemaal duurzame elektriciteitsvoorziening in 2050, gebaseerd op hernieuwbare elektriciteit (wind, zon-PV). Via de verbrede subsidieregeling duurzame energie (SDE++) worden subsidies verstrekt voor de onrendabele top (ORT) van technologieën zoals  e-boilers en industriële warmtepompen.

Groen Gas

Voor verduurzaming van uw energiegebruik kunt u groen gas inkopen. Dit is hernieuwbaar gas op aardgaskwaliteit,  en geproduceerd door biogas op te waarderen. Groen gas wordt geleverd door invoeding op het aardgasnetwerk en wordt gecertificeerd door Vertogas.

Waterstof

Voor uw warmte en grondstofvraag (feedstock) kan het interessant zijn gebruik te maken van waterstof. De belangrijkste soorten waterstof zijn grijze (van aardgas), blauwe (aardgas + CCS) en groene (elektrolyse) waterstof. In tegenstelling tot grijze waterstof kunnen blauwe en groene waterstof een manier zijn om uw emissies te verminderen.

CCS

Carbon Capture and Storage (CCS) is de afvang en opslag van CO­2, veelal in uitgeproduceerde aardgasvelden. Dit kan bij zowel industriële installaties, elektriciteitsopwekking als direct uit de lucht (direct-air-capture). CCS wordt gestimuleerd via de SDE++ tot een maximum omvang van 9,2 Mton CO2 per jaar.

CCU en Circulariteit

Carbon Capture and Utilisation (CCU) en circulariteit gaat over het hergebruiken van afvalstoffen om er voor te zorgen dat er minder primaire grondstoffen nodig zijn en daardoor de belasting van het milieu op de aarde verkleint en tegelijkertijd de productie van afvalstoffen vermindert. CCU is specifiek het hergebruiken van CO2 om nieuwe producten te maken, zoals organische polymeren. De huidige doelstelling voor Nederland is om in 2050 volledig circulair te zijn.

Efficiëntieverbetering

Een belangrijke methode om – zeker op de korte termijn - minder CO2 uit te stoten is de efficiëntie te verbeteren van uw procesinstallaties. Dit kan er toe leiden dat u bijvoorbeeld door middel van betere isolatie, energiemanagement, warmtehergebruik en -uitkoppeling, en toerengeregelde motoren en drives minder aardgas hoeft te stoken of minder elektriciteit hoeft te gebruiken.

Informatie

VEMW heeft, naast haar eigen website, in samenwerking met het RVO het Platform Verduurzaming Industrie [https://www.verduurzamingindustrie.nl/] opgezet waar u gecentraliseerd relevante informatie kunt vinden en u kunt laten inspireren door middel van voorbeelden van verschillende verduurzamingsopties. Verder organiseert VEMW in samenwerking met verschillende partijen informatiesessies en workshops, als ookinspiratietours over emissiereductieopties die reeds toegepast worden in de praktijk.