Nationale wetgeving m.b.t. elektriciteit

De elektriciteitswet en andere regels op de elektriciteitsmarkt

In Nederland heeft u, als zakelijke elektriciteitsafnemer, te maken met de Elektriciteitswet. De elektriciteitswet schrijft o.a. de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor en bepaalt uw rechtspositie als afnemer. Naast de Elektriciteitswet zijn de regels op de elektriciteitsmarkt verder uitgewerkt in:

  • Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
  • Ministeriële Regelingen (MR)
  • Specifieke beleidsregels
  • Codes

Rol VEMW
VEMW behartigt de belangen van u, de zakelijke elektriciteitsgebruiker.
VEMW brengt uw positie onder de aandacht van het Ministerie Economische zaken, het Parlement en de media en komt op voor uw belangen bij de toezichthouder ACM.

Elektriciteitswet 1998

De Elektriciteitswet legt de organisatie en de spelregels voor de elektriciteitsvoorziening vast. De Elektriciteitswet 1998 is de basis voor de vrije markt voor elektriciteit. De Elektriciteitswet bepaalt o.a.:

Wet onafhankelijk netbeheer
De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) bepaalt dat netbeheerders geen andere (commerciële) activiteiten mogen uitvoeren dan het beheren van de elektriciteits- en gasnetten. Daarnaast schrijft de wet voor dat alle transportnetten (>110kV) aan TenneT moeten worden overgedragen. De kosten voor deze overdracht mogen niet in rekening gebracht worden bij u, de zakelijke elektriciteitsgebruiker.

Secundaire wetgeving
Onder deze nationale wetten heeft de wetgever een aantal regels uitgevaardigd die een nadere uitwerking van de Elektriciteitswet betreffen. Deze regels bepalen bijvoorbeeld de manier waarop u aansluit- en transporttarieven in rekening gebracht krijgt en hoe kwaliteit bewaakt wordt.

Leden lezen hieronder (na inloggen) meer over de inhoud en betekenis van de secundaire wetgeving.

Login