Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  This document includes information regarding all cross-border carbon dioxide transport networks projects submitted by projects  promoters between 27 November 2018 and 2 March 2019 in view of assessment and preparation of the fourth Union list of Projects of Common Interest, to be adopted in ...
  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 2. Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

  Ons kenmerk: ACM/UIT/513808Onderwerp: ACM/18/034540 Drinkwateradviezen 2019
  10 februari 2020
  Drinkwater Beleid en toezicht
 3. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  Nederland staat voor een enorme verbouwing; een CO2- en energietransitie. De Nederlandse industrie, verenigd in het koplopersprogamma, heeft plannen opgesteld waarlangs deze enorme verbouwing kan plaats vinden. Dit plan ‘Klimaattransitie door de Nederlandse industrie’ bevat...
  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 4. TenneT Ontwikkelingen en scenario’s voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land

  Bij het opstellen van het Investeringsplan 2020-2030 Net op land gaat TenneT uit van ontwikkelingen in onder andere de energiemarkt en het overheidsbeleid.
  4 februari 2020
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 5. Rapport RLI: Greep op gevaarlijke stoffen

  RLI doet in dit advies tien aanbevelingen die kunnen helpen om meer greep te krijgen op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving, de nadelige effecten van cumulatieve blootstelling te beperken en toe te werken naar een veilige circulaire economie in 2050.
  1 februari 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 6. Shell LNG Outlook 2020-2022

  Shell issues its' LNG outlook on a yearly basis.
  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 7. Besluit Geschilbesluit Cohesie Heiloo - Liander

  Ons kenmerk: ACM/UIT/517954Zaaknummer: ACM/19/035530
  31 januari 2020
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak, Wetgevingsdocument
 8. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  Zaaknummer C/01/352585 / KG ZA 19-705
  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 9. Rapport "Het gebruik van additieven in open koelwatercirculatiesystemen"

  Een scala aan additieven wordt in Nederland in open koelwatercirculatiesystemen toe-gepast. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan anti-scalant (anti-kalkmiddelen), biociden, anti-corrosiemiddelen, tensiden (reinigingsmiddelen) etc.. Bij de meest giftige additieven, de biociden, betreft het v...
  16 januari 2020
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 10. Stowa onderzoekt veelbelovend slibverwerkingsalternatief

  Met slib uit vier locaties is onlangs getest of het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking, een alternatief zou kunnen zijn voor de bekende manieren van slibverwerking.
  13 januari 2020
  Afvalwater Beleid en toezicht
 11. Codewijzigingsvoorstel Aansluitcode i.v.m. regels aangaande beperking laagcalorisch gas

  Brief van Netbeheer Nederland aan ACM.
  10 januari 2020
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 12. Outlook for a hydrogen market

  Centre for Energy Economics Research (CEER). Policy paper no. 5.
  3 januari 2020
  Waterstof Presentatie, Rapport
 13. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 14. Wijziging regeling garanties van oorsprong

  Gelet op artikel 77 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 66l van de Gaswet wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd.
  1 januari 2020
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 15. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  Sinds 2010 produceert Nieuwater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. Op basis van bijna 10 jaar ervaring kan worden geconcludeerd dat RWZI-effluent een prima bron is voor industriewater, zeker wanneer grond- en oppervl...
  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 16. Ministerie van I&W Eindrapport Beleidstafel Droogte

  Nederland beter weerbaar tegen droogte. Droogte: een urgente opgave.
  18 december 2019
  Beleid en toezichtRapport
 17. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 18. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 19. VEMW Inzicht 4 2019

  VEMW Magazine 4 2019
  1 december 2019
  InZicht
 20. Presentatie codewijzigingsvoorstel congestiemanagement

  Discussiestuk met schema's en afwegingen inzake de spelregels voor congestiemangement.
  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPresentatie, Schema