Terug naar kennisbank

Eindnotitie Werkgroep VTH en indirecte en directe waterlozingen

Beleid en toezichtRapport25 februari 2020Roy Tummers

Binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit is de versnellingstafel Opkomende stoffen en Medicijnresten (verder: Stoffentafel) begin 2019 gestart met het doel de waterkwaliteit een extra impuls te geven. Het is één van de drie bestuurlijke tafels die onder de Stuurgroep Water extra versnelling geeft aan het halen van de KRW-doelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

De ‘Stoffentafel’ heeft een gezamenlijke probleemperceptie opgesteld om urgentie en omvang van opkomende stoffen en (p)ZZS in water te duiden. Vergunningverlening, toezicht en handhaving van indirecte én directe lozingen krijgt daarin veel aandacht. VTH en waterkwaliteit in brede zin (landbouw, chemie) is ook onderwerp aan de Brede versnellingstafel.