Terug naar kennisbank

Stowa onderzoekt veelbelovend slibverwerkingsalternatief

Afvalwater Beleid en toezicht13 januari 2020Roy Tummers

Met slib uit vier locaties is onlangs getest of het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking, een alternatief zou kunnen zijn voor de bekende manieren van slibverwerking.

Volgens Stowa, dat het onderzoek begeleidde, kan de techniek helpen om de tekorten in de slibverwerkingscapaciteit op te vangen.
Nederlandse waterschappen willen minder energie verbruiken, kosten besparen en grondstoffen terugwinnen. Het verwerken van zuiveringsslib maakt een substantieel deel uit van de kosten die waterschappen moeten maken voor hun energie- en grondstoffenverbruik. In opdracht van Stowa analyseerden onderzoekers van ingenieursbureau TAUW het MID MIX proces. Bij deze techniek reageert ontwaterd zuiveringsslib op ongebluste kalk. Daarna resteert een fijn wit poeder dat gebruikt zou kunnen worden als bouwstof.