Terug naar kennisbank

Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

Drinkwater Beleid en toezicht10 februari 2020Roy Tummers

Ons kenmerk: ACM/UIT/513808
Onderwerp: ACM/18/034540 Drinkwateradviezen 2019

Op 28 januari 2019 heeft de ILT advies gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt over de drinkwatertarieven 2019 en of de drinkwaterbedrijven daarbij de relevante wet- en regelgeving naleven. De ILT heeft de ACM gevraagd bij de beoordeling van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 een selectie van  specifieke toetsen uit te voeren. De ACM heeft om deze reden voor elk van de tien drinkwaterbedrijven de toetsing gericht op die onderdelen waar de ACM in haar advies over de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden heeft geconstateerd. Daarnaast heeft de ACM voor elk drinkwaterbedrijf de wettelijke vereisten getoetst waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren, zoals het toetsen van de gerealiseerde en begrote vermogenskosten aan de maximaal toegestane  vermogenskostenvergoeding.