Terug naar kennisbank

Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

De plannen van 9 sectoren

Klimaat Besparing, EmissiePresentatie10 februari 2020Jacques van de Worp

Nederland staat voor een enorme verbouwing; een CO2- en energietransitie. De Nederlandse industrie, verenigd in het koplopersprogamma, heeft plannen opgesteld waarlangs deze enorme verbouwing kan plaats vinden. Dit plan ‘Klimaattransitie door de Nederlandse industrie’ bevat de plannen 9 sectoren, met bedrijven met een CO2-reductie-opgave.

De brancheplannen zijn breed opgesteld en nemen naast alternatieve energievormen en infrastructuur ook proces efficiency verbeteringen mee. In deze plannen is de uitstoot en reductieplannen van de ’12 grote bedrijven’, die de kern vormen van de 5 regioclusters, niet meegenomen. Onze fabrieken gaan wij nog zuiniger maken, aansluiten op nieuwe CO2-neutrale energiebronnen en waar resterende warmte toch ontstaat, zullen wij deze leveren aan onze omgeving. De volgende sectoren zijn betrokken bij Cluster 6. Keramische industrie; FNLI: Levensmiddelenindustrie; VNCI: Chemische industrie; VNMI/AVNeG: Metallurgische industrie; VNP: Papier- en kartonindustrie; VNG: Glasindustrie; VA: Afval- en recycling sector; NLdigital: ICT-sector; NOGEPA: Olie- gas exploratie bedrijven (thans: Element.nl).