Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

  Zaaknummer ACM/19/036168 / Document nummer ACM/UIT/526517
  23 april 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 2. ACER report on The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs

  With this Report the Agency fulfils its obligation according to Article 36(5) oftheNC TAR. The article states that ‘within three years as from the entry into force of this Regulation, the Agency shall publish a report on the application of reference price methodologies in Member States’.
  6 april 2020
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 3. ACM Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet

  Ons kenmerkACM/UIT/528525ZaaknummerACM/20/038712
  17 maart 2020
  Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 4. ACM Leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers Toegestane activiteiten onder huidig wettelijk kader

  Zaaknr. ACM/19/036168 Documentnr. ACM/UIT/555471 14 september 2019
  14 september 2019
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. VEMW E&W Update 3 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 6. Brief Netbeheer NL ACM besluit aansluitplicht GTS.pdf

  Codewijzigingsvoorstel wijzigen aansluitplicht gas LNB
  16 juli 2019
  Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 7. VEMW brief ACM Zienswijze ontwerp codebesluit RNB Gas

  Zienswijze op het ontwerp “Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor afnemers op gesloten distributiesystemen”(Zaaknummer ACM/17/022723).
  7 mei 2019
  Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 8. Staatscourant Faciliteren marktprocessen voor afnemers op een GDS

  In dit besluit stelt de ACM de voorwaarden vast met betrekking tot het faciliteren van de marktprocessen voor afnemers op een gesloten distributiesysteem. Het voorstel heeft daarmee betrekking op zogenoemde derdentoegang voor afnemers op een GDS.
  7 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 9. Explanation GTS Tariff Proposal 2020

  The average tariff increases by 10% compared to 20191. This increase is mainly the result of methodological changes: 9%Changed method decision 2017-2021: increase of allowed revenue for the years 2017-2020 by EUR 46 million. This difference must be fully settled in the 2020 tariffs; Application o...
  6 maart 2019
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 10. VEMW E&W Update 1 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 11. Besluit ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

  Het gewijzigde methodebesluit GTS 2017 - 2021 als gevolg van de instelling van een beroep door een aantal partijen waaronder VEMW.
  21 februari 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 12. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  Het borgen van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige infrastructuur vergt verstandige publiekprivate rolverdelingen, die recht doen aan sectorale karakteristieken en uitdagingen. Het rapport vormt een waardevolle bijdrage om dergelijke toekomstbestendige arrangementen te vinden.
  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport