Terug naar kennisbank

Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst"

Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport12 oktober 2023Hans Grünfeld

De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.

IntegraleInfrastructuurVerkenning

Er zijn verschillende eindbeelden denkbaar voor hoe een klimaatneutraal energiesysteem er in 2050 uit kan komen te zien. Om deze verschillende routes te verkennen, voeren Alliander, Coteq, Enexis, Gasunie, Rendo, Stedin, TenneT en Westlandinfra de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 (II3050) als sinds 2019 uit. Voor deze studie worden externe experts, relevante brancheverenigingen en overheidsinstanties betrokken voor input en consultatie.

De verschillende routes naar klimaatneutraal in 2050 hebben met elkaar gemeen dat ze ambitieus zijn. Ze vereisen een snelle afbouw van fossiele bronnen, een snelle groei van de productie van hernieuwbare energie en een transformatie van de industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouwsector. Deze transformatie vergt systeemveranderingen. En dat gaat verder dan alleen het energie- en grondstoffensysteem. Om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen, zijn ook maatschappelijke veranderingen nodig, die invloed hebben op hoe wij wonen, reizen, eten, consumeren en hoe onze leefomgeving eruitziet.

De netten voor gassen, elektriciteit en warmte moeten op de schop en in de systeemstudie II3050 wordt deze mogelijke impact op ons energiesysteem en de infrastructuur in kaart gebracht.

Bron: Netbeheer Nederland