Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Nettarieven van het gasnetwerk

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven1 januari 2022Jacques van de Worp

Sinds de liberalisering van de gassector zijn de netbeheerders onderhevig aan regulering. In de bijlage wordt een schets gegeven van het regelgevend kader betreft de nettarieven van het gasnetwerk.

Sinds de liberalisering van de gassector zijn de netbeheerders onderhevig aan regulering, inclusief de toegestane inkomsten van de netbeheerders. In de bijlage wordt een schets gegeven van het regelgevend kader betreft de nettarieven van het gasnetwerk.