Terug naar kennisbank

Besluit ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument21 februari 2019Jacques van de Worp

Het gewijzigde methodebesluit GTS 2017 - 2021 als gevolg van de instelling van een beroep door een aantal partijen waaronder VEMW.

De wetgever heeft ACM belast met de taak om een methode van regulering vast te stellen waarmee de landelijke netbeheerder "een prikkel krijgt om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie." De regulering dient deze netbeheerder voldoende financiële ruimte te bieden om aan de gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Daarbij geldt dat als de landelijke netbeheerder de noodzakelijke kosten vergoed kan krijgen via de inkomsten uit de gereguleerde tarieven, de kwaliteit en daarmee de leveringszekerheid van gas niet door de regulering in gevaar komt. De noodzakelijke kosten zijn daarbij de efficiënte kosten (inclusief een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers) die hij maakt om de wettelijke eisen uit te voeren.

Op 23 februari 2017 heeft de ACM het Methodebesluit vastgesteld voor GTS. Op 24 juli 2018 heeft het CBb in een uitspraak het Methodebesluit GTS 2017-2021 vernietigd en de ACM opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak. In zijn uitspraak van 24 juli 2018 heeft het CBb met betrekking tot het Methodebesluit GTS 2017-2021 geoordeeld dat:

  • ACM de WACC moet herberekenen met de netto schuld als basis bij de berekening van de gearing;
  • ACM in het kader van de herberekening van de WACC voorts bij de bepaling van de asset bèta dient uit te gaan van een vergelijkingsgroep waarin Fluxys niet is opgenomen;
  • ACM de door haar berekende frontier shift onvoldoende draagkrachtig heeft onderbouwd.

De ACM heeft op 24 januari 2019 het Gewijzigde Methodebesluit GTS 2017-2021 voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 vastgesteld, met kenmerk ACM/UIT/505484. Met dit gewijzigd methodebesluit geeft ACM invulling aan de opdracht van het CBb.

ACM kenmerk: ACM/UIT/507799
Zaaknummer: ACM/19/035019