Terug naar kennisbank

ACM Methodebesluit GTS 2022-2026

Gassen Beleid en toezichtWetgevingsdocument28 januari 2021Jacques van de Worp

Met dit besluit geeft de ACM uitvoering aan artikel 82, tweede lid, van de Gaswet. Op grond hiervan moet de ACM voor de taken van de netbeheerder GTS) de methode van regulering (tarieven) vaststellen. De ACM stelt de reguleringsperiode voor GTS vast voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.


Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 82, tweede lid, van de Gaswet. Op grond hiervan moet de ACM voor  de taken van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) de methode van regulering vaststellen. De ACM stelt de reguleringsperiode voor GTS vast voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.

Ons kenmerk: ACM/UIT/542662
Zaaknummer: ACM/19/035346