Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Directe leiding gas

Gassen Netwerken1 januari 2022Jacques van de Worp

Als een zakelijk gasgebruiker zelf gas produceert en een gedeelte daarvan doorlevert aan een andere verbruiker kan deze aangesloten worden door een directe leiding.

Het kan zijn dat u als zakelijke gasgebruiker zelf (groen) gas produceert en een gedeelte daarvan doorlevert aan één of meer verbruikers van gas die zijn aangesloten op uw eigen gasverbindingen. Een kort overzicht van de directe leiding wordt gegeven in de bijlage.