Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Prijsvorming op de Europese gasmarkt

Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktHandleiding1 januari 2022Jacques van de Worp

Gashandel vindt sinds 2003 op een marktplaats plaats via vraag en aanbod. Voor zakelijke gasgebruikers is het cruciaal dat deze markt optimaal functioneert.

Gashandel vindt sinds 2003 op een marktplaats plaats via vraag en aanbod. Grondslag is de energie-inhoud (MWh). Gaskwaliteit, volume of gasdruk spelen voor de handel geen rol. Voor de zakelijk gasgebruiker is het cruciaal dat deze markt optimaal functioneerd zodat zij efficiente prijzen kan bereiken. In de bijlage is een kort overzicht uiteengezet van de werking van de gasmarkt.