Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Gasnetwerken

Gassen Netwerken1 januari 2022Jacques van de Worp

Het gasnetwerk is de ruggengraat van de gasvoorziening. Het is belangrijk dat deze aan de eisen voldoet van de aardgasverbruiker.

Het gasnetwerk is de ruggengraat van de gasvoorziening. Als gasverbruiker heeft u toegang tot de gasmarkt nodig. Uw aansluiting op het net biedt die toegang. Netbeheerders hebben daarbij een essentiële rol. De functies die zij vervullen zijn als wettelijke taken vastgelegd in de wet- en regelgeving. In de bijlage staat een samenvatting van enkele belangrijke aspecten in relatie tot de gasnetwerken.