Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Nettarieven gas 2023 (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  28 november 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 2. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 3. Ifiec feedback on gas networks - revision of EU rules on market access

  IFIEC welcomes and in many aspects supports, the European Commission's proposal for a Hydrogen and Gas Decarbonisation Package. We agree that renewable and low-carbon gases, including hydrogen, have an important role to play as we move towards a carbon neutral society.
  1 april 2022
  Gassen Waterstof Netwerken, MarktPositionpaper VEMW
 4. ACER Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I

  Amendment to the methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process.
  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Gasunie Transport Services - transmission service conditions 2022-1

  Transmission service conditions 2022-1. General conditions conceerning the transmission of gas and the performance of related services as part of agreements between Gasunie Transport Services B.V. and shipper or end user with exit capacity.
  1 januari 2022
  Gassen NetwerkenRapport
 6. VEMW Whitepaper Nettarieven van het gasnetwerk

  Sinds de liberalisering van de gassector zijn de netbeheerders onderhevig aan regulering. In de bijlage wordt een schets gegeven van het regelgevend kader betreft de nettarieven van het gasnetwerk.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 7. VEMW Whitepaper Prijsvorming op de Europese gasmarkt

  Gashandel vindt sinds 2003 op een marktplaats plaats via vraag en aanbod. Voor zakelijke gasgebruikers is het cruciaal dat deze markt optimaal functioneert.
  1 januari 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktHandleiding
 8. VEMW Whitepaper Gasnetwerken

  Het gasnetwerk is de ruggengraat van de gasvoorziening. Het is belangrijk dat deze aan de eisen voldoet van de aardgasverbruiker.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken
 9. VEMW Whitepaper Directe leiding gas

  Als een zakelijk gasgebruiker zelf gas produceert en een gedeelte daarvan doorlevert aan een andere verbruiker kan deze aangesloten worden door een directe leiding.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken
 10. Gesloten Distributie Systeem (GDS)

  Wanneer zich achter één aansluiting meerdere onroerende zaken bevinden met een aansluiting, dan kan er sprake zijn van een net. De eigenaar van het net moet hiervoor een netbeheerder aanwijzen of een ontheffing voor die aanwijzing aanvragen.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Aansluiting
 11. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  Phase II ― Pathways to 2050 A joint follow-up study by Gasunie and TenneT of the Infrastructure Outlook 2050.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 12. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 13. Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

  De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk aan te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport. Om de netten te onderhouden, moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid (de investeringsplannen).
  29 november 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 14. Wijzigingen Transmission Service Conditions 2022

  In de hoofd tekst en appendices is een aantal wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking en verbetering van de huidige tekst.
  8 november 2021
  Gassen Netwerken
 15. Ontwerp Investeringsplan GTS 2022-2032

  Het eerste en tweede GTS investeringslan.
  1 november 2021
  Gassen NetwerkenRapport
 16. IEA Gas Market Report Q4-2021

  International Energy Agency Market report including global gas security review
  1 oktober 2021
  Gassen NetwerkenRapport
 17. Presentation Aurora: Study ‘CO2-free flexibility resources’

  A general overview of the most relevant technologies that are able to offer flexibility to the electricity system, split into the categories of Dispatchable Production Technologies, Storage Technologies, Demand Flexibility Technologies and Other Technologies.
  1 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, MarktPresentatie
 18. ENSO-E Ten-Year Network Development Plan 2020

  Completing the map - Power system needs in 2030 and 2040August 2021 · Final version after ACER opinion
  1 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 19. Rapport Tennet "Energiesysteem van de toekomst 2030 - 2050"

  Het doel van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) is het ontwikkelen van inzichten in de energie-infrastructuur, flexibiliteitsmiddelen en systeemintegratie die nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar en robuust klimaatneutraal energiesysteem in 2050.
  29 april 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, LeveringRapport, Video
 20. Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW

  Studie door Buck consultants international in opdracht van het ministerie van I&W, Port of Rotterdam en Chemelot
  13 januari 2021
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, MarktRapport