Fiscale instrumenten

Investeringsaftrek via EIA, MIA en Vamil regelingen

Waar gaat het over?

De Rijksoverheid heeft een drietal fiscale instrumenten opengesteld, waarbij investeringen in energie- en milieutechnologie fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Vanaf 2020 wordt de focus – in lijn met het Klimaatakkoord - verlegd van energiebesparing naar CO2-emissiereductie. Voor de investeringen kan 45 procent van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Resultaat is een gemiddeld voordeel van 11 procent.

Wat betekent dit voor u?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt jaarlijks de zogenaamde Energielijst van erkende maatregelen vast, waarop staat welke maatregelen via de EIA fiscaal aftrekbaar zijn voor bedrijven. In 2020 is voor het eerst opgenomen dat bedrijven een eigen CO₂-emissiereductieplan op kunnen stellen, met een verkenning van mogelijkheden om de uitstoot van bestaande  (!)bedrijfsprocessen te verminderen. In het emissiereductieplan kunnen ook maatregelen staan die niet op de energielijst met erkende maatregelen staan.  

Investeringen in een apparaat of techniek die voor een bedrijf een milieuvoordeel opleveren  kunnen worden afgetrokken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA is een investeringsaftrek mogelijk die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. RVO stelt jaarlijks een Milieulijst op met erkende maatregelen die voor de regeling in aanmerking komen.

Wat is de status van dit dossier?

De uitvoering van de instrumenten (opstellen Energielijst, Milieulijst, monitoring) ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in samenspraak met de Belastingdienst, omdat het fiscale instrumenten betreft. De Milieulijst 2019 en Energielijst 2020 zijn door RVO definitief vastgesteld. Voor 2021 kunnen bedrijven tot september 2020 voorstellen voor de Energielijst indienen bij RVO.