Terug naar kennisbank

Rapport CPB en PBL "Afschaffing fossiele energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer"

Klimaat SubsidieRapport12 oktober 2023Jacques van de Worp

In deze studie bieden PBL en CBD een overzicht en duiding van de discussie over (de afschaffing van) fossiele-energiesubsidies in Nederland.

Hersenkraker-no-brainerIn deze studie bieden PBL en CBD een overzicht en duiding van de discussie over fossiele-energiesubsidies in Nederland. Eerst bespreken zij de huidige beleidsdiscussie over deze subsidies in meer detail. Vervolgens schetsen zij een welvaartstheoretisch perspectief op fossiele subsidies en geven daarna een overzicht van regelingen in Nederland. Naast bekende beleidsregelingen, zoals fiscale voordelen voor bepaalde fossiele-energiegebruikers, bespreken zij ook regelingen die minder op het netvlies van beleidsmakers staan omdat ze op indirectere wijze het fossiele-energiegebruik ondersteunen. Bovendien becijferen PBL en CBS de omvang van fossiele subsidies op basis van verschillende perspectieven en uitgangspunten en duiden zij de resultaten daarvan in het licht van de discussies over het mogelijk afschaffen van bepaalde regelingen. Tot slot gaan PBL en CBA in op de voorgenomen aanpassingen van het beleid die van invloed zijn op de hoogte van fossiele subsidies in Nederland. Zij gaan daarbij niet in op de effecten van het afschaffen van bepaalde individuele regelingen.

Bron: PBL en CBS