Terug naar kennisbank

Handleiding RVO "Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)"

Klimaat SubsidieHandleiding3 juli 2019Jacques van de Worp

De VEKI, de subsidieregeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (voorheen VKII) biedt subsidie voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen.

RVO VEKIIn 2020 moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25% hebben verminderd ten opzichte van 1990.Deze reductie geldt ook voor de jaren 2021 en verder. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland in 2020. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Bron: RVO