Terug naar kennisbank

Rapport CE Delft "Emissiefactor elektriciteit uit fossiele brandstoffen"

Klimaat Emissie, SubsidieRapport1 november 2021Jacques van de Worp

De regeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS) verlaagt dit risico door de  indirecte ETS-kosten die bedrijven maken bij hun productie te compenseren. De regeling is beschikbaar voor bedrijven uit enkele specifieke bedrijfstakken.

In de periode 2014 tot 2020 heeft RVO invulling gegeven aan een compensatieregeling ETS (IKC-ETS) op basis van een richtsnoer van de Europese Unie. De regeling compenseert bedrijven voor de hogere energielasten doordat energieproducenten hun kosten voor ETS-rechten doorbelasten. De doelstelling is om hiermee ‘carbon leakage’ te voorkomen. De regeling wordt voor nu met één jaar verlengd, in afwachting op een definitieve keuze van het kabinet over een eventuele meerjarige voortzetting.

RVO heeft CE Delft gevraagd een berekening te maken van de CO2-emissiefactor voor Nederland met de meest recente gegevens met een kwantitatieve en kwalitatieve doorkijk naar 2025 en 2030.

Bron: CE Delft